Cuộc điều tra về hóa chất độc hại trong nước trên khắp Hoa Kỳ

Hóa chất khó phân hủy đã xâm nhập vào nguồn cấp nước sinh hoạt của chúng ta, và các quy định hiện hành cũng như hệ thống cấp nước không đủ khả năng để loại…