ĐỒ HỌA THÔNG TIN
Báo cáo đặc biệt về tính liêm chính bầu cử

18 tiểu bang đã thay đổi các quy định về bỏ phiếu bầu qua thư cho năm 2022

MƯỜI TÁM TIỂU BANG HOA KỲ đã thay đổi những quy định của họ về bỏ phiếu khiếm diện trong năm 2022. Một vài trong số những thay đổi quan trọng nhất này là nhằm đáp ứng việc sử dụng bỏ phiếu bầu qua thư chưa từng có hồi năm 2020. Trong khi các tiểu bang màu xanh dương có xu hướng tập trung vào việc củng cố mở rộng bỏ phiếu bầu qua thư như đã được thực hiện trong đại dịch COVID-19, thì các tiểu bang đỏ nghiêng về các hạn chế nhằm giải quyết những tranh cãi bầu cử năm 2020.

Arizona

SIẾT CHẶT CÁC QUY ĐỊNH

SCR1012, Dự luật 309

Hôm 28/02, Hạ viện Arizona đã thông qua một nghị quyết giới thiệu một biện pháp bỏ phiếu sửa đổi các quy định về bầu cử. Nghị quyết này sẽ yêu cầu các cử tri thêm số ID và ngày sinh trên lá phiếu gửi qua thư của họ, ngoài chữ ký của họ. 

HB 2492

Hôm 30/03, Thống đốc Doug Ducey đã ký một dự luật siết chặt các quy định về chứng minh nơi cư trú và chứng minh quyền công dân đối với việc ghi danh cử tri. Người ghi danh sẽ cần trình một ID được chấp nhận để trực tiếp bỏ phiếu, chẳng hạn như bằng lái xe tại Arizona hoặc số ID của tiểu bang.

NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH

SB 1460

Hôm 07/06, ông Ducey đã ký một dự luật cho phép mọi người bỏ phiếu thông thường trực tiếp ngay cả khi một lá phiếu khiếm diện được gửi đến cho họ, miễn là lá phiếu khiếm diện đó được đánh dấu trong hệ thống bỏ phiếu điện tử là không được trả lại hoặc được chấp nhận hoặc người đó giao nộp lá phiếu. Trước đây, tất cả các cử tri được gửi phiếu khiếm diện phải trực tiếp bỏ phiếu bầu tạm thời.

SB 1411

Hôm 06/07, tiểu bang này đã thông qua một luật yêu cầu các quận sử dụng phiếu bầu gửi qua thư để cung cấp tính năng theo dõi lá phiếu trực tuyến cho cử tri.

 

 

California

NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH
SB 504

Hôm 31/03, California đã ban hành một luật yêu cầu những người bị kết án tội đại hình phải được thông báo khi tư cách bỏ phiếu hợp lệ của họ được khôi phục dựa trên thông tin do sở cải huấn của tiểu bang cung cấp cho Tổng Thư ký tiểu bang. Nếu những người nhận được một thông báo như vậy và không biết rằng trên thực tế họ vẫn không đủ điều kiện để bỏ phiếu, thì những người như vậy sẽ được miễn truy tố nếu họ cố gắng bỏ phiếu. Các quan chức bầu cử quận cũng không bị truy tố nếu họ hành động hoặc không hành động dựa trên thông tin sai sót từ Tổng thư ký tiểu bang.

NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH
AB 2608

Hôm 22/08, Thống đốc Gavin Newsom đã ký một dự luật nới lỏng các quy tắc thu thập phiếu bầu ở California. Những người gửi lại phiếu bầu thay cho người khác không còn phải ghi trên phong bì mối quan hệ của họ với cử tri đó. Họ vẫn cần ghi tên và ký tên của mình trên phong bì. Dự luật này cũng cho phép cử tri có một người đại diện nhận lá phiếu thay thế cho họ. Cử tri đó chỉ cần ký vào một đơn yêu cầu, và chữ ký này cần khớp với chữ ký trong hồ sơ gửi đến các cơ quan bầu cử.

 

 

 

Connecticut

NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH
HB 5262

Hôm 08/04, Thống đốc Ned Lamont đã ký một dự luật mở rộng các lý do hợp lệ cho việc bỏ phiếu khiếm diện. Hiện tại, ngoài những người bị bệnh hoặc khuyết tật, những ai chăm sóc những người bị bệnh hoặc tàn tật cũng đủ điều kiện [để bỏ phiếu khiếm diện].

Delaware

NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH
SB 320

Hôm 22/07, Thống đốc John Carney đã ký một dự luật nhằm đưa vào luật rất nhiều điều khoản tạm thời được áp dụng trong đại dịch COVID-19. Người dân có thể bỏ phiếu khiếm diện mà không cần một lý do hợp lệ miễn là họ ghi số ID hoặc bốn chữ số cuối của số An sinh Xã hội của họ trên phong bì gửi lại [phiếu bầu]. Nếu có một lý do hợp lệ, họ không cần phải bổ sung những con số này. Dự luật này cũng cho phép đặt các thùng bỏ phiếu, vốn đã được sử dụng vào năm 2020.

Florida

NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH
SB 524

Hôm 25/04, Florida đã ban hành một luật nhằm tăng cường các hình phạt đối với các hành vi vi phạm bầu cử, củng cố bộ máy điều tra gian lận bầu cử của tiểu bang này, và cải thiện việc duy trì danh sách cử tri. Luật này cũng giới hạn thùng bỏ phiếu để lựa chọn các văn phòng giám sát bầu cử. Một số điều khoản đã được sửa đổi trong dự luật này, chẳng hạn như yêu cầu ghi số ID vào lá phiếu gửi qua thư của một người. Thay vào đó, dự luật yêu cầu một nghiên cứu khả thi về yêu cầu số ID.

Idaho

SIẾT CHẶT CÁC QUY ĐỊNH
SB 1352

Hôm 23/03, Thống đốc Brad Little đã ký một dự luật yêu cầu các quan chức điều tra việc ghi danh của một cử tri nếu một lá phiếu khiếm diện được gửi cho họ bị trả lại do không thể gửi được.

Illinois

NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH
SB 829

Hôm 13/05, Thống đốc J. B. Pritzker đã ký một dự luật cho phép những người “không thể đọc tài liệu in” nhận và ký một lá phiếu khiếm diện điện tử, in ra, và gửi lại như một lá phiếu thông thường. Những cử tri như vậy cũng có thể ghi danh danh sách khiếm diện vĩnh viễn, tự động nhận phiếu bầu của họ theo cách này cho mỗi cuộc bầu cử. Dự luật này cũng cho phép những nhân viên phòng phiếu sao chép những lá phiếu mà máy nhập liệu không thể đếm được, ngay cả khi những lá phiếu đó không bị hỏng hoặc bị lỗi.

Kentucky

SIẾT CHẶT MỘT SỐ QUY ĐỊNH, NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
HB 564

Hôm 07/04, Thống đốc Andy Beshear đã ký một dự luật mở rộng các lựa chọn bỏ phiếu sớm. Dự luật cũng dứt khoát cấm việc kết nối thiết bị bầu cử với internet.

Louisiana

SIẾT CHẶT CÁC QUY ĐỊNH
SB 144/Đạo luật 539

Hôm 17/06, Thống đốc John Bel Edwards đã ký một dự luật cấm những thùng bỏ phiếu thay thế đối với các lá phiếu khiếm diện được chuyển phát bằng tay.

Michigan

SIẾT CHẶT MỘT SỐ QUY ĐỊNH, NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
HB 4491

Hôm 07/10, Thống đốc Gretchen Whitmer đã ký một dự luật cho phép giải quyết trước các lá phiếu khiếm diện vào Chủ Nhật (06/11) và thứ Hai (07/11) trước Ngày Bầu Cử ở các thành phố có hơn 10,000 cư dân. Dự luật này cũng yêu cầu chỉ định các thanh tra đảng phái quan sát quá trình giải quyết trước và cho phép chỉ định một người thách thức với mỗi 6 thanh tra viên. Dự luật cũng chỉ rõ một số quy định liên quan đến các thùng bỏ phiếu, chẳng hạn như tần suất chúng cần được làm trống. Dự luật nói rằng chỉ những thùng bỏ phiếu được thiết lập sau ngày 01/10/2020, mới cần được giám sát bằng video.

Massachusetts

NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH
SB 2924

Hôm 22/06, Massachusetts đã ban hành một luật cải tổ bầu cử mở rộng hình thức bỏ phiếu bầu qua thư. Mỗi cử tri sẽ được gửi một đơn ghi danh bỏ phiếu bầu qua thư trước cuộc bầu cử. Các cử tri cũng có thể nộp đơn trực tuyến để ghi danh bỏ phiếu và ghi danh cho những thân nhân của họ, chứ không chỉ cho bản thân họ, và gửi lại các lá phiếu cho thân nhân của họ. Rõ ràng là luật này cho phép [sử dụng] các thùng bỏ phiếu. Luật này yêu cầu những chữ ký trên các lá phiếu bầu gửi qua thư phải khớp với chữ ký trong đơn ghi danh bỏ phiếu, trừ khi một thành viên trong gia đình là người nộp đơn thay mặt cho cử tri.

Những cử tri đủ điều kiện cũng không còn được phép chọn không ghi danh một cách tự động trong quá trình tiếp xúc với các cơ quan chức năng, chẳng hạn như khi ghi danh giấy phép lái xe. Giờ đây họ cần phải đợi thông báo ghi danh qua thư, và chỉ sau đó họ mới có thể chọn không tham gia. Các thư ký thành phố cũng có thể thuê nhân viên phòng bỏ phiếu bất kể họ thuộc đảng phái nào và các yêu cầu khác nếu họ thiếu nhân viên đủ tiêu chuẩn.

 

 

Missouri

SIẾT CHẶT MỘT SỐ QUY ĐỊNH, NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
HB 1878

Hôm 29/06, Thống đốc Mike Parson đã ký một dự luật lớn thay đổi các quy tắc bỏ phiếu khiếm diện và bỏ phiếu sớm. Luật này quy định việc bỏ phiếu sớm không cần lý do. Trước đây, tiểu bang này chỉ cho phép bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua thư với một lý do hợp lệ. Dự luật này loại bỏ tùy chọn bỏ phiếu trực tiếp đối với một lá phiếu thông thường mà không cần ID. Một phiếu bầu tạm thời sẽ phải được bỏ phiếu.

Dự luật này cấm sử dụng thùng bỏ phiếu, kết nối các máy bỏ phiếu với internet, hay kêu gọi cử tri nhận đơn ghi danh bỏ phiếu khiếm diện. Mọi người sẽ không được phép nhận tiền để kêu gọi ghi danh cử tri, ngoại trừ bằng tiền của chính phủ. Dự luật này cũng cấm các cuộc bầu cử qua thư và cấm các quan chức thay đổi luật bầu cử thông qua các thỏa thuận dàn xếp. Đây là một vấn đề nổi cộm trong cuộc bầu cử năm 2020, khi các quan chức và các nhóm vận động ở một số tiểu bang đã qua mặt các nhà lập pháp và thay đổi thủ tục bầu cử bằng cách ký kết các thỏa thuận dàn xếp về kiện tụng dân sự. Dự luật cũng cấm các quan chức bầu cử nhận tài trợ tư nhân ngoại trừ một số khoản đóng góp bằng hiện vật. Luật này là một phản ứng rõ ràng đối với hàng trăm triệu người đổ về các văn phòng bầu cử địa phương của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg trước cuộc bầu cử hồi năm 2020. Một số nghiên cứu đã cho thấy rằng các khoản quyên góp không tương xứng đã làm lợi cho Đảng Dân Chủ.

Nebraska

SIẾT CHẶT CÁC QUY ĐỊNH
LB 843

Hôm 19/04, Thống đốc Pete Ricketts đã ký một dự luật cải tổ bầu cử áp đặt một số quy định về việc sử dụng các thùng bỏ phiếu, chẳng hạn như yêu cầu gắn chặt các thùng bỏ phiếu trên mặt đất và thiết lập khu vực cấm vận động bầu cử xung quanh [thùng bỏ phiếu] trong phạm vi 200ft (gần 70m). Dự luật còn cấm tài trợ cá nhân từ các cuộc bầu cử, ngoại trừ tài trợ thực phẩm và không gian.

New Jersey

NỚI LỎNG QUY ĐỊNH
AB 3822

Hôm 28/07, Thống đốc Phil Murphy đã ký một dự luật cho phép các quan chức mở phong bì bên trong của các lá phiếu khiếm diện năm ngày trước Ngày Bầu Cử thay vì vào đúng Ngày Bầu Cử.

Oklahoma

SIẾT CHẶT CÁC QUY ĐỊNH
HB 3364

Hôm 20/05, Thống đốc Kevin Stitt đã ký một số dự luật liên quan đến bầu cử. Một trong số đó yêu cầu cử tri ghi số ID và ngày sinh của họ vào đơn yêu cầu bỏ phiếu khiếm diện cùng với chữ ký của họ. Thông tin này phải khớp với hồ sơ của cử tri. Nhưng nếu không có ngày sinh hoặc số ID trong hồ sơ, thì cử tri không cần phải cung cấp thông tin đó.

HB 3321

Một dự luật khác đưa ra một số thay đổi đối với luật bầu cử. Dự luật này cấm kết nối thiết bị bầu cử với internet, mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ. Dự luật cũng cấm người dân phát đơn yêu cầu bỏ phiếu khiếm diện dưới dạng mẫu đơn thư chính thức (được thiết kế đặc biệt) của một ứng cử viên hoặc một quan chức dân cử.HB 3365

Tuy nhiên, một dự luật khác nhằm mục đích cải thiện việc cập nhật danh sách cử tri. Dự luật này quy định rằng cử tri sẽ bị loại khỏi danh sách nếu nhà chức trách nhận được thông tin rằng cử tri không còn đủ điều kiện để bỏ phiếu tại địa chỉ hiện tại của họ, chẳng hạn như bằng cách ghi danh bỏ phiếu ở một tiểu bang khác hoặc không trả lời thư xác nhận địa chỉ khi bỏ lỡ hai chu kỳ bầu cử. Trước đây, luật này cho phép việc xóa bỏ những ghi danh như vậy, nhưng không bắt buộc.

 

 

 

 

 

 

 

Pennsylvania

SIẾT CHẶT CÁC QUY ĐỊNH
SB 106

Hồi tháng Bảy, Pennsylvania đã thông qua một nghị quyết sửa đổi Hiến Pháp sẽ đưa các quy tắc về ID cử tri vào Hiến Pháp của tiểu bang. Để có hiệu lực, dự luật sửa đổi này sẽ phải được thông qua một lần nữa vào năm sau và sau đó đưa ra bỏ phiếu công khai.

Rhode Island

SIẾT CHẶT CÁC QUY ĐỊNH
HB 7428

Hôm 07/06, tiểu bang Rhode Island đã ban hành một đạo luật quy định về quy trình xác minh chữ ký của phiếu bầu khiếm diện cụ thể. Phiếu bầu cần được hai người xét duyệt xác nhận là có chữ ký trùng khớp [với chữ ký trong danh sách ghi danh cử tri]. Nếu họ không đồng ý về kết quả đối sánh chữ ký, phiếu bầu sẽ được chuyển đến cho hai người giám sát xét duyệt để đánh giá thêm. Nếu họ cũng không đồng ý là chữ ký trùng khớp, cử tri sẽ được thông báo để chữa lỗi lá phiếu. Luật cũng cho phép quy trình giải quyết phiếu khiếm diện bắt đầu 20 ngày (thay vì 14 ngày) trước cuộc bầu cử và yêu cầu các lá phiếu phải được giám sát bằng video liên tục kể từ thời điểm nhận được. Luật cũng cho phép hội đồng bầu cử đặt ra các quy định mới để thách thức việc xác nhận các phiếu bầu qua thư

NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH
HB 7100

Cùng ngày 07/06, tiểu bang đã ban hành một quy định cải tổ quy trình bầu cử, cho phép bỏ phiếu khiếm diện không lý do. Quy định mới loại bỏ yêu cầu phải có chữ ký được chứng thực trên phong bì trả lại phiếu bầu khiếm diện. Các cử tri có thể ghi danh phiếu bầu khiếm diện trực tuyến và dùng chữ ký điện tử nếu họ cung cấp số ID và ngày sinh. Luật cũng quy định bắt buộc sử dụng các thùng phiếu.

 

 

 

 

 

 

 

South Carolina

SIẾT CHẶT MỘT SỐ QUY ĐỊNH, NỚI LỎNG CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
SB 108

Hôm 13/05, tiểu bang South Carolina đã ban hành một loạt quy định mở rộng về cải tổ bầu cử. Bên cạnh các quy định khác, tiểu bang này: 

 • Cấm các thùng bỏ phiếu; 
 • Yêu cầu [cung cấp] ID có ảnh để được trực tiếp trả lại lá phiếu khiếm diện;
 • Cần cung cấp bốn chữ số cuối cùng của số An sinh Xã hội để được [nhận] một lá phiếu khiếm diện; 
 • Quy định rằng nếu muốn được cung cấp phiếu bầu khiếm diện thì phải yêu cầu ít nhất 11 ngày trước cuộc bầu cử, thay vì 4 ngày; 
 • Kiểm soát việc thu thập lá phiếu của cử tri khiếm diện bằng cách không cho phép một người yêu cầu [cung cấp] hoặc trả lại nhiều hơn 5 phiếu bầu khiếm diện không phải của người đó; 
 • Giới hạn các lý do hợp lệ để được bỏ phiếu khiếm diện, ví dụ loại bỏ các lý do như nghĩa vụ của thành viên bồi thẩm đoàn hoặc gia đình có người thân qua đời; 
 • Cấm các tình nguyện viên chiến dịch, không chỉ các nhân viên chiến dịch được trả lương, yêu cầu cung cấp lá phiếu khiếm diện thay cho người khác; 
 • Cấm các quan chức bầu cử gửi đơn xin bỏ khiếm diện không được yêu cầu; 
 • Quy định rằng việc giao hoặc tiếp nhận bất kỳ thứ gì có giá trị để yêu cầu, thu thập hoặc chuyển phát một lá phiếu khiếm diện là một tội đại hình; 
 • Yêu cầu phiếu bầu khiếm diện phải có các yếu tố bảo mật; 
 • Cho phép những người theo dõi chiến dịch được chỉ định quan sát quá trình mở phiếu bầu khiếm diện, nhưng không được đứng quá gần để xác định được cụ thể cử tri đã bỏ phiếu như thế nào; nâng một số tội danh liên quan đến bầu cử, chẳng hạn như bỏ phiếu hai lần, thành tội đại hình; 
 • Và cấm các quan chức bầu cử nhận tài trợ tư nhân 
 • Dự luật cũng quy định việc bỏ phiếu sớm trong hai tuần trước cuộc bầu cử.

  

Ông Petr Svab là một phóng viên chuyên đưa tin về New York. Trước đây, ông từng đưa tin về các chủ đề quốc gia bao gồm chính trị, kinh tế, giáo dục và việc thực thi pháp luật.

Nhóm biên dịch tin tức Anh ngữ Epoch Times Tiếng Việt

Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

 TỪ TRÊN XUỐNG: MICROSTOCKHUB/GETTY IMAGES, SHUTTERSTOCK, DESIGNS STOCK/SHUTTERSTOCK, COLLEEN MICHAELS/SHUTTERSTOCK, SHUTTERSTOCK, IMAGEPIXEL/SHUTTERSTOCK, SAMUEL CORUM/GETTY IMAGES