Nhân vật thiên cổ anh hùng

Trong dòng chảy dài của lịch sử Trung Hoa, Sáng Thế Chủ thông qua  các bậc Thánh Hoàng, chân nhân, danh thần, chiến thần, thi tiên…, vì con dân Hoa Hạ mà khai sáng hoàn cảnh sinh tồn, quy phạm tiêu chuẩn đạo đức, nội hàm tư tưởng phong phú, đặt định văn hóa chính thống, kiến lập thể chế lập quốc; Đồng thời thông qua chúng sinh của các triều đại nơi thiên quốc hạ thế kết duyên, mà dung nhập các nền văn hóa thiên quốc khác nhau vào Trung Hoa đại địa, diễn giải và làm phong phú văn hóa Thần truyền ở Trung Hoa.

Vũ đài Thần Châu Trung thổ tuy lớn, nhưng khó có thể dung chứa tất cả chúng sinh các thiên triều vũ trụ tại một nơi. Lịch sử 5,000 năm của Hoa Hạ tuy dài, cũng không thể bao quát toàn cảnh của vở kịch để triển hiện trong một đời. Vậy nên mới có ở Trung Quốc với mỗi triều thiên tử, là một triều dân chúng, một triều văn hóa, một triều phục sức, một triều phong thổ nhân tình, một triều đặc điểm nội hàm, hết sức đa dạng, sáng như Ngân Hà, lan xa tới tứ hải, uy chấn tám phương, trở thành Văn hóa Thần truyền huy hoàng 5,000 năm xán lạn.

Đế Nghiêu

Đế Thuấn

Đế Vũ

Dương Diên Chiêu

Nhạc Phi

Minh Thành Tổ

Lý Tự Thành

Khang Hy

Hồng Tú Toàn

Tôn Trung Sơn