Bản tin đặc biệt

Lịch trình bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa

Mùa bầu cử sơ bộ năm 2024 sẽ bắt đầu vào giữa tháng Một và kéo dài đến tận tháng Sáu. Các ứng cử viên phải giành chiến thắng hoặc có kết quả tốt trong cuộc bầu cử sơ bộ hoặc họp bầu ở mỗi tiểu bang để giành được các đại diện của đảng và giành được đề cử. Bất kỳ ứng cử viên nào chiếm đa số đại diện sẽ cầm chắc là người được đề cử tại Hội nghị Quốc gia của Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 18/07.

Các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra trong sáu tháng, tuy nhiên hơn 70% số đại diện sẽ được chọn ra vào cuối tháng Ba. Ngày bầu cử và các thể lệ bầu cử vẫn có thể bị các tiểu bang thay đổi. Ngày bầu cử khác nhau và các thể lệ do mỗi tiểu bang đặt ra sẽ tạo thêm yếu tố khó đoán cho cuộc đua, khiến các ứng cử viên luôn thận trọng.

Lịch trình bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa

Lịch trình bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng Hòa

Thanh Nhã biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times