Người đứng đầu Ngũ Giác Đài cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ điều động tàu đến gần Israel hơn

Một số tàu và phi cơ quân sự của Hoa Kỳ sẽ được khai triển gần Israel hơn trong thời gian tới.