ẤN PHẨM ĐẶC BIỆT SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN

Đặt mua Tạp chí

Chúng tôi tin rằng, quay trở về truyền thống chính là lời giải cho những bất ổn xã hội hiện nay. Trong cuốn Đặc san này, Quý vị sẽ tìm thấy những giá trị truyền thống tốt đẹp của cổ nhân, cả Đông và Tây: có những điều đã và đang mai một theo thời gian; cũng có những điều đang hồi sinh, thăng hoa và tỏa sáng. Quý vị cũng sẽ tìm thấy những điều thú vị khác, từ văn hóa, nghệ thuật, nhân sinh, sức khỏe cho đến tâm linh, v.v…

BBT Epoch Times Tiếng Việt

Tặng túi Tote
Epoch Times Tiếng Việt phiên bản giới hạn khi mua từ 2 cuốn Tạp Chí

Đặt mua Tạp chí