Các chuyên gia y tế cảnh báo: Trẻ em nhiễm biến thể COVID-19 mới xuất hiện một triệu chứng chưa từng có trước đây