Ông Trump và ông Biden tranh biện về việc ký Hiệp định Paris về Biến đổi Khí hậu

Trong cuộc tranh biện tổng thống trên đài CNN vào đêm hôm 28/06, Tổng thống Joe Biden tán dương việc tái gia nhập Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu. Trong khi đó, đối thủ của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, ca ngợi việc chính phủ dưới thời của ông đã chấm dứt Hiệp định Paris khi gọi công ước này là “một thảm họa” tiêu tốn “hàng ngàn tỷ dollar” của Hoa Kỳ.