108 người nhập cư bất hợp pháp được thả ở Texas xét nghiệm dương tính với COVID-19