VF 5 bắt đầu được bán tại Indonesia, giá quy đổi thấp hơn tại Việt Nam