11 tiểu bang trình kiến nghị hồi sinh cuộc chiến đòi luật nhập cư ‘Công Phí’ của ông Trump