15 Bộ trưởng Tài chính tiểu bang cảnh báo sẽ rút tài sản từ các ngân hàng gây cản trở ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch