15 quan chức tiểu bang cảnh báo Bank of America về việc ‘hủy bỏ dịch vụ ngân hàng’ với khách hàng theo đạo Cơ Đốc

Bank of America chỉ đạt một ‘điểm số 8% ít ỏi’ trong Chỉ số Kinh doanh về Thước đo Đa dạng Quan điểm, cho thấy sự xem nhẹ quyền tự do ngôn luận của ngân hàng này.