2 nhà khoa học Hoa Kỳ đạt giải Nobel y học nhờ phát hiện ra các thụ thể nhiệt độ và xúc giác