20 năm sau vụ va chạm máy bay quân sự với Hoa Kỳ ở biển Đông, cho tới nay Trung Cộng vẫn không nhắc đến