29 người bị bắt trong cuộc bạo động ở Portland, 2 người trang bị súng