3 ngày 3 trận động đất tại Lai Châu, 4 trẻ mẫu giáo bị thương