3 người về từ Guinea Xích đạo đồng nhiễm Covid-19 và sốt rét