3 nhà hoạt động Hồng Kông từng tổ chức cầu nguyện cho sự kiện ở Thiên An Môn thất bại trong việc lật ngược bản án