Nicolas Chaillan: ĐCSTQ đang sử dụng TikTok để thao túng người Mỹ và thu thập dữ liệu cho vũ khí AI

Phân Tích Bình Luận

241 Videos

Anh Nicolas Chaillan, cựu giám đốc về nhu liệu máy tính của Lực lượng Không quân và Vũ trụ Hoa Kỳ, lập luận rằng TikTok là một trong những vũ khí thao túng hàng loạt…