38 tàu chiến Mỹ có mặt ở châu Á, sẵn sàng đối phó với Trung Quốc