4 người Hồng Kông chạy vào Tổng Lãnh sự quán Mỹ xin tị nạn