5 ngân hàng quốc doanh lớn nhất Trung Quốc phải đối mặt với những khoản nợ tồi tệ hơn