560 đám cháy rừng lớn nhỏ tiếp tục tàn phá, thống đốc California cầu cứu