6 nạn nhân trong vụ cháy ở Hà Nội đã nhận hơn 2.7 tỷ đồng tiền bảo hiểm