6 tháng sau khi dịch bùng phát, WHO mới cử chuyên gia tới Trung Quốc điều tra