7 ca dương tính ở Điện Biên chưa rõ nguồn lây, 3 nguy cơ làm tăng số ca Covid-19 ở Bắc Giang