70 công ty ở Vương quốc Anh thử nghiệm làm việc 4 ngày một tuần