8 người chết cháy trong căn nhà ở TP. HCM, 1 người may mắn sống sót bị bỏng độ 2