83 Tỷ đô la vũ khí rơi vào tay Taliban; Liệu Hoa Kỳ có động cơ chính trị trong việc rút quân?