AAA: Hệ thống lái xe bán tự động không phải lúc nào cũng hoạt động tốt