AI đem đến những lợi ích và rủi ro nào

Kết cục đáng sợ là, các tổ chức tin tức có thể sử dụng AI để viết tin bài, và sa thải hàng trăm ký giả.