Alibaba hướng chú ý tới phúc lợi xã hội trong những giờ cuối của lễ hội mua sắm ngày độc thân