Ấn Độ thắt chặt thị thực để hạn chế ảnh hưởng của Bắc Kinh