Ấn Độ treo áp phích cờ Đài Loan bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc