Ấn Độ tuyên bố không tham gia vào bất kỳ hiệp định thương mại nào có Trung Quốc