Ấn Độ – Úc – Nhật Bản cùng kêu gọi chống lại sự thống trị thương mại từ Trung Quốc