Ấn Độ vượt 4 triệu ca nhiễm, ngày thứ ba liên tiếp có hơn 80.000 ca mắc mới