Ấn Độ xây tường đá, Trung Quốc dựng đồn lính, thêm 2 binh sĩ Ấn tử vong tại Thung lũng Galwan