[Ảnh] Bão Haikui đổ bộ: Thâm Quyến xả lũ khiến Hồng Kông chịu ảnh hưởng nặng nề