Anh công bố Visa mới cho người mang hộ chiếu BNO Hồng Kông