Anh gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách từ 11 quốc gia châu Phi vì biến thể COVID