Ảnh: Hai con đường – xanh biếc và sắc vàng rực rỡ, dài đẹp nhất ở Đài Loan