Anh hùng đạo đức trong bức tranh ‘hiệp sĩ, tử thần, và ác quỷ’