Ảnh: Lễ trao giải của Triển lãm Xe hơi Quốc tế New York