Anh ngừng tập huấn quân sự cho Hồng Kông vì quan hệ xấu đi với Trung Quốc