Anh nối lại thương vụ mua thiết bị bay không người lái của Trung Quốc