Anh Quốc sẽ không giới thiệu ‘hộ chiếu vaccine’ cho virus Trung Cộng, Bộ trưởng nói