Anh Ted Corbitt đã dùng sự nghiệp chạy bộ của mình để giúp những người cần vật lý trị liệu