Ảnh: Tình hình dịch bệnh nghiêm trọng ở Indonesia, hơn 40,000 ca nhiễm mới trong vòng một ngày